Geotehnička Dokumentacija

Geomehanika i geotehnika

Geom se bavi istraživanjem i projektovanjem geotehničkih podloga za detaljne urbanističke planove (DUP), generalne urbanističke planove (GUP), regulacione planove, kao i istraživanjima i ispitivanjima za potrebe izrade Idejnog i Glavnog građevinskog projekta niskogradnje i visokogradnje.
Više informacija

Terenska istraživanja

Geom obavlja terenska ispitivanja tla u cilju odredjivanja sastava zemljanog materijala, kao i parametara za projektovanje. Izvodjenje istraznih bušotina, istražnih jama i rovova kao i terenskih in-situ ispitivanja poput CPT, SPT i geofizičkih radova GeomLab može obezbediti preko svojih poslovnih partnera.
Zahtev za ponudu

Izveštaj o ispitivanju

Usluge koje takođe pružamo u izradi geotehničkih podloga za saobraćajnice pri kreiranju građevinskih projekata sa pratećom infrastrukturom (vodovod i kanalizacija) su ispitivanje parametara za dimenzionisanje kolovozne konstrukcije (Proktor i C.B.R), kao i kontrola zbijenosti pri izradi nosećih slojeva.
Više informacija

 • Inženjersko geološko kartiranje

  Geološko, inženjerskogeološko i hidrogeološko rekognosciranje i kartiranje terena i šireg područja predmetne lokacije.

 • Geotehničko kartiranje jezgra

  Inžinjerskogeološko kartiranje i determinacija nabušenog jezgra vrše iskusni inženjeri na lokaciji uz foto-dokumentovanje.

 • Geotehnički profili

  Izrada geotehničkih profila i sa prikazom geoloških parametara na osnovu izvedenih istraznih radova.

 • Detaljni opis bušotina

  Profili bušotina (sondažni profili) sadrže opis
  materijala po dubini kao i parametra o nivou podzemne vode i in-situ ispitivanjima.

 • Izveštaj o stanju saobraćajnica

  Ispitivanje i izvestaj o stanju saobraćajnica sa preporukama za rehabilitaciju kolovoza i poboljšanje nosećih slojeva

 • Geomehanički elaborat

  Za potrebe dokumentacije fundiranja novoprojektovanih objekata, kao i za potrebe legalizacije postojećih objekata vršimo izvodjenje terenskih radova, laboratorijska ispitivanja i izradu geomehaničkog elaborata.
  Zahtev za ponudu

Kvalitet

Mreze