Uverenje o kvalitetu

Poverenje u Kvalitet

Kvalitet je jedina prava vrednost i kriterijum kategorizacije u koji verujemo. Nama je kvalitet na prvom mestu i nikada ga ne izlažemo kompromisu. Jedijno na taj način možemo uvek da stojimo iza onoga što radimo, što naši klijenti i prepoznaju i traže.

Akreditovana laboratorija

Geom je akreditovana laboratorija za geotehnička ispitivanja od strane nadzornog tela ATS prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 - "Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje".

Kredibilitet

Pomenuta akreditacija je takodje potvrda našim klijentima da su sva oprema i instrumenti etalonirani kao i da sprovodi ispitivanja po akreditovanim metodama. Naše procedure i rezultati se konstatno proveravaju u saradnji sa drugim laboratorijama, univerzitetima i institucijama.

  • Spisak akreditovanih Metoda

    Pogledajte spisak akreditovnih metoda na sajtu Akreditacionog Tela Srbije.

  • Sertifikat o Akreditaciji

    Pogledajte aktuelan Sertifikat o Akreditaciji laboratorije prema ISO SRPS 17025:2017

  • Izjava o Politici Kvaliteta

    Pogledajte zvaničnu Izjavu o Politici Kvaliteta laboratorije Geom d.o.o.

Kvalitet

Mreze