Standardne Metode Ispitivanja

 • Klasifikacija

  Sadržaj vlage
  Zapreminska težina sa porama
  Zapreminska težina bez pora
  Aterbergove granice konzistencije
  Linearno skupljanje
  Sadržaj organskih materija i CaCO3

 • Veličina čestica

  Veliko sejanje
  Granulacija sa malim sejanjem
  Granulometrijski sastav hidrometrisanje
  Odredjivanje veličina zrna pipetiranjem

 • Permeabilnost

  Vodopropustljivost
  Koeficijent vodopropusnosti VDP
  Vodopropustljivost na triaksijalnom aparatu.

 • Naponi

  Totalni Naponi
  Direktno smicanje
  Trijaksijalna kompresija UU CU
  Efektivan napon
  Direktno smicanje
  Rezidualno smicanje
  Triaksijalna kompresija CU CD

 • Čvrstoća

  Pritisna čvrstoca
  Jednoaksijalna čvrstoća
  Modul elastičnosti
  Konsolidacija
  Edometrski opit stišljivosti Ms
  Stepen prekonsolidacije OCR
  Napon prekonsolidacije PC

 • Površinska ispitivanja

  Kalifornijski indeks nosivosti
  Zbijenost po proktoru
  Optimalna vlaga po Proktoru
  Modul stišljivosti - ploča
  Dinamički modul - lightdrop.

Broj standarda

SRPS EN ISO 17892-1:2015

SRPS EN ISO 17892-2:2015

SRPS EN ISO 17892-3:2016

SRPS U.B1.017(1992)

SRPS EN ISO 17892-4:2017

SRPS EN ISO 17892-12:2018

SRPS U.B1.024(1968)

SRPS U.B1.026(1968)

SRPS CEN ISO 17892-10:2019

SRPS CEN ISO 17892-10:2019

SRPS CEN ISO 17892-10:2019

SRPS EN ISO 17892-8:2018

SRPS EN ISO 17892-8:2018

SRPS EN ISO 17892-8:2018

SRPS EN ISO 17892-7:2018

SRPS EN ISO 17892-5:2017

SRPS U.B1.034(1969)

SRPS EN ISO 13286-2:2012

SRPS EN ISO 13286-2:2012

SRPS EN ISO 13286-47:2012

SRPS U.B1.046(1968)

ISO 11277:2020

Naziv metode ispitivanja

Određivanje vlažnosti uzoraka tla

Određivanje zapreminske mase tla sa porama

Određivanje zapreminske mase materijala tla bez pora

Određivanje zapreminske mase tla sa porama (potapanje)

Određivanje granulometrijskog sastava

Određivanje tečenja i plastičnosti tla - Aterbergove granice

Određivanje sagorljivih i organskih materija-metoda žarenja na 700-800 c

Određivanje sadrzaja karbonata tla - CaCO3

Opit direktnog smicanja nedrenirani - U opit

Opit direktnog smicanja drenirani - D opit

Opit direktnog smicanja rezidualna cvrstoca - R opit

Opit Triaksijalne kompresije UU

Opit Triaksijalne kompresije CU

Opit Triaksijalne kompresije CD

Ispitivanje jednoaksijalne čvrstoće pri pritisku

Edometarsko ispitivanje stepenastim opterećenjem

Određivanje koeficijenta vodopropustljivosti

Suva zapreminska masa i vlažnost po Proktoru - standardni

Suva zapreminska masa i vlažnost po Proktoru - Modifikovan

Određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti - CBR

Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče

Granulometrijski sastav – sadržaj gline, prašine i peska

Kvalitet

Mreze