Politika kvaliteta sa opstim ciljevima

Biti prepoznatljiv u struci

Poslovna orijentacija nam je da visokim kvalitetom usluga postanemo jedna od najboljih laboratorija u struci i na tržištu Zapadnog Balkana, a svakako prepoznatljivi po vrhunskom kvalitetu usluga i brižljivom odnosu prema korisničkim zahtevima. Negujemo partnerstva i saradničke odnose stalnom razmenom stečenih iskustava i znanja.

Vrhunski kvalitet usluga i poslovnih procesa

Primenjujemo najbolju savremenu praksu u laboratorijskom poslovanju, pratimo i prilagođavamo se najnovijim međunarodnim standardim struke i modernog poslovanja što nam predstavlja osnov za postizanje vrhunskog kvaliteta usluga. Sistem upravljanja kvalitetom, dokumentovan i usklađen sa standardom ISO/IEC 17025:2006, omogućava nam efikasno odvijanje poslovnih procesa.

Zadovoljstvo korisnika i pažljiv odabir saradnika

Poverenje i zadovoljstvo korisnika gradimo na kvalitetu usluga ispitivanja, na efikasnoj i preciznoj komunikaciji i poštovanju dogovorenih normi, a u skladu sa usvojenim standardima poslovanja. Isporučioce i podugovarače vrednujemo na osnovu njihove sposobnosti da odgovore na zahteve kvaliteta i standarde poslovanja koje primenjujemo.

Stručnost, inovativnost i preduzimljivost

Kontinuiranu edukaciju zaposlenih i stalno tehničko-tehnološko usavršavanje smatramo primarnim faktorom našeg uspešnog razvoja.

Jednostavno i pouzdano

Preduzetnički odnos prema poslovanju sa fokusom na racionalizaciju troškova i uvećanje prihoda omogućava nam održivost bez narušavanja kvaliteta usluga.

Svojim poslovanjem i stručnom procenom rizika ne ugrožavamo bezbednost zaposlenih niti životnu sredinu.

 

Geom d.o.o. Beograd

Kvalitet

Mreze