Kontrola i revizija

Terenska ispitivanja

Savremena oprema nam omogućuje da se bavimo terenskim ispitivanjima na visokom nivou, prateći i poštujući SRPS standarde. To čini da naša geomehanička laboratorija odgovori na najrazličitije i zahtevne projekte kvalitetno. To podrazumeva istražno bušenje i geomehaničku kontrolu zbijenosti podtla, nasipa i tamponskog sloja ispod temelja objekata. Pored toga, radimo bušenje i jezgrovanje, SPT, CPT i dodatne terenske radove.

Rezultate terenskog ispitivanja dostavljamo klijentima u pisanoj formi koja sadrži dijagram o istraživanju, izveštaj o kontroli, izveštaj o ispitivanju i geotehnički elaborat.

 • Opit Terenske Zbijenosti

  Geotehičko ispitivanja kontrole zbijenosti podtla i tampona od tucanika ili šljunka ispod temelja objekta, saobraćajniceilii parkinga..
  Zahtev za ponudu

 • Opit kružnom pločom

  Kružna ploča sa kontra teretom je standardni opit SRPS U.B1.046 ispitivanja zbijenosti tla , podtla i nosećih slojeva.
  Zahtev za ponudu

 • C.B.R. i Proktorov Opit

  Proktorov opit se zasniva na utvrdjivanju zapreminske težine osušenog uzorka uzetog iz ugradjenog sloja nasipa.
  Zahtev za ponudu

 • Izveštaj o ispitivanju

  Tehnicki Izveštaj o ispitivanju podtla, posteljice, nosecih slojeva ispod saobracajnica ili novoprojektovanih objekata.
  Zahtev za ponudu

 • Revizija izveštaja

  Izrada revizije geoloških Projekata i Elaborata, sa izdavanjem revizione potvrde, Kontrolna terenska i laboratorijska ispitivanja.
  Zahtev za ponudu

 • Geomehanički Elaborat

  Izrada geomehaničkog elaborata za potrebe fundiranja novoprojektovanih objekata, kao i za potrebe legalizacije postojećih objekata.
  Zahtev za ponudu

Kvalitet

Mreze