Laboratorijska Oprema

 • Edometarski aparati

  Digitalni edometri služe za izvođenje edometarskog opita stišljivosti i određivanje stepena prekonsolidacije OCR.

 • Triaksijalni aparat

  Opit triaksijalne kompresije se vrši sa konsolidacijom u dreniranim i nedreniranim uslovima, sa fleksibilnim parametrima opterećenja.

 • Aparat za Direktno Smicanje

  Odredjivanje smičuće čvrstoće i parametera ugla unutrašnjeg trenja (Fi) i Kohezije (C). Opit se izvodi u dreniranim i nedreniranim uslovima..

 • Klasifikaciona Ispitivanja

  Određivanje vlažnosti, zapreminske težine, aterbergovih granica plastičnosti i tečenja. Odredjivanje sadržaja CaCO3 i organskih materija.

 • Pipetiranje po ISO 11277:2009

  Automatska digitalna pipeta i kontrolisani uslovi ispitivanja. Određivanje čestica gline metodom 11277:2009 pipetiranje.

 • Proktor i C.B.R. Opit

  Određivanje suve zapreminske mase i i optimalne vlage prema Proktoru i Kalifornijski indeks nosivosti - CBR opit.

 • Hidraulični edometri

  Modul stišljivosti tla, provlažavanje i stepen prekonsolidacije ispituje se na hidrauličnim edometrima sa automatskom akvizicijom podataka.

 • Direktno smicanje

  Direktno smicanje za uzorke veličine 100mm u dreniranim i nedreniranim uslovima sa automatskom akvizicijom podataka.

 • Zaštitni sistemi

  Posebna napajanja, rezervni sistemi i bezbednosni uređaji povećavaju sigurnost laboratorijskog procesa i podataka o ispitivanju.

Kvalitet

Mreze